Comarch ERP XL

Comarch ERP XL

Zintegrowany System do Zarządzania Przedsiębiorstwem Comarch CDN XL

Comarch ERP XL to nowoczesne rozwiązanie dedykowane dla średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Dzięki połączeniu bogatej funkcjonalności oraz szerokich możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb, system spełnia oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.
Zastosowane w systemie rozwiązania branżowe, tworzone z myślą o specyficznych potrzebach rynku, doskonale wpisują się w kanon zróżnicowania funkcjonalnego przedsiębiorstw, czyniąc Comarch ERP XL produktem kompletnym. Narzędzie to zwiększa efektywność pracy każdego działu w firmie. Integralność danych zapewnia szybki dostęp do poszukiwanej informacji, a automatyzacja procesów biznesowych pozwala na znaczącą redukcję kosztów. Comarch ERP XL wspiera również pracę mobilną. Dotyczy to zarówno magazynierów, operatorów produkcyjnych, przedstawicieli handlowych jak i kadry zarządzającej.

system erp

 • Polski system informatyczny klasy ERP skierowany do średnich i dużych firm produkcyjnych, handlowych i usługowych z różnych sektorów gospodarki,
 • System w pełni dostosowany do krajowych i międzynarodowych realiów gospodarczych, w tym standardów Unii Europejskiej,
 • Integruje wszystkie obszary działania firmy w jedno narzędzie informatyczne,
 • Pozwala na wykorzystanie nowoczesnych form handlu elektronicznego (współpraca z systemami EDI, obsługa zamówień i sprzedaży internetowej, tj. Pulpit Kontrahenta oraz Comarch iSklep24 czy też wirtualna galeria handlowa iMall24),
 • Współpracuje z aplikacjami Comarch Mobile przeznaczonymi dla urządzeń mobilnych oraz z rozwiązaniem Comarch Retail skierowanym do sieci sprzedaży detalicznej,
 • Umożliwia integrację z zewnętrznymi aplikacjami,
 • Gwarantuje silne wsparcie merytoryczne dla klientów i skrócenie czasu wdrożenia, dzięki sprawdzonej metodyce wdrożeń,
 • Jest dostępny również w postaci miesięcznego abonamentu jako usługa wynajmu oprogramowania w modelu SaaS (Software as a Service),
 • Zapewnia sprawną, bezawaryjną pracę, bezpieczeństwo danych oraz integrację z aplikacjami z pakietu Microsoft Office,
 • Dodatkowe narzędzia zabezpieczające, jak np. iBard24, chronią dane firmy. Unikalność produktu podkreśla certyfikat Designed for Microsoft BackOffice.

Moduły Systemu Comarch CDN XL

Handel i logistyka, serwis

Procesy operacyjne związane ze sprzedażą, zamówieniami czy zarządzaniem magazynem powinny tworzyć łańcuch logicznie powiązanych ze sobą czynności. Dzięki temu redukowany jest nadkład pracy związany z wielokrotnym wykonywaniem tych samych operacji.

Potrzeby średnich i dużych firm w obszarze handlu i logistyki charakteryzują się znaczącym zróżnicowaniem. Wynika ono między innymi ze specyfiki branżowej, wykorzystywanych kanałów sprzedaży (sprzedaż tradycyjna, sieciowa, vanselling, sprzedaż internetowa) czy też zasięgu prowadzonej działalności. Różnice widoczne są także w prowadzonej polityce rabatowej czy zarządzaniu reklamacjami. Obszar Handel i Logistyka umożliwia przeprowadzenie pełnej ścieżki procesu sprzedaży: począwszy od zapytania ofertowego, poprzez ofertę dla kontrahenta, zamówienie, fakturę aż do rozliczenia należności i zaksięgowania faktury.

Customer Relationship Management (CRM)

Całościowe wsparcie, jakie daje CRM, zarówno w zakresie działań przedsprzedażowych, jak i posprzedażowych, przyczynia się do dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa i profesjonalnej obsługi kontrahentów.
To klienci przynoszą firmie zyski i żaden menadżer nie ma wątpliwości co do tego, że należy dbać o partnerskie relacje z nimi. Liczy się obustronna, skuteczna komunikacja – zarówno w procesie pozyskiwania nowych klientów, jak i podtrzymywania relacji z obecnymi.
Doświadczenie pokazuje, że pozyskanie nowego klienta jest często nawet kilka razy droższe niż utrzymanie obecnego. Łatwiejsze zatem i tańsze dla przedsiębiorstwa jest podtrzymanie dobrych relacji z dotychczasowymi klientami, niż koncentrowanie kluczowych zasobów firmy na zdobywaniu nowych.

Procesy biznesowe wspierane przez CRM

Definiowanie klienta:

 • Tworzenie bazy prospektów (potencjalni klienci), klientów oraz kontrahentów,
 • Analiza preferencji klientów,
 • Segmentacja i targetowanie oferty do odpowiednich klientów,
 • Archiwizacja kontaktów z klientami.

Działania marketingowe:

 • Planowanie kampanii marketingowych (np. e-mail marketing, akcje telemarketingowe),
 • Zarządzanie promocjami,
 • Zarządzanie projektami marketingowymi.


Sprzedaż:

 • Zarządzanie bazą produktów (ceny, zestawy produktów, konfiguracje),
 • Badanie potrzeb rynku,
 • Zarządzanie pracą zespołów sprzedażowych,
 • Zarządzanie wizytami przedstawicieli handlowych,
 • Wsparcie działań przedstawicieli handlowych pracujących w terenie poprzez urządzenia mobilne,
 • Obsługa zapytań i zamówień.

Zarządzanie produkcją

Profesjonalna obsługa działań związanych z produkcją to nie tylko zarządzanie procesami produkcyjnymi, ale także optymalizacja działań przedprodukcyjnych (np. zapewnienie dostępności surowców czy półproduktów wymaganych w procesie produkcyjnym) oraz wsparcie procesów poprodukcyjnych (np. odpowiednie rozlokowanie produktów na
magazynie, obsługa serwisu urządzeń).
Firmy produkcyjne działają na podstawie różnych modeli produkcji. Może to być prosta kompletacja, działalność w oparciu o projekty, zaawansowana technologicznie produkcja seryjna lub jednostkowa. Sprawne zarządzanie procesem planowania, realizacji i rozliczania produkcji pozwola na efektywne produkowanie wyrobów wysokiej jakości.

System Comarch ERP XL wspiera proces planowania produkcji wpasowując się w zdefiniowane okresy planistyczne bądź dobierając czas realizacji poszczególnych etapów, czy też rezerwując wszystkie zasoby produkcyjne niezbędne do wykonania zlecenia.

Finanse i księgowość

Oprogramowanie finansowo-księgowe na przestrzeni lat stało się narzędziem wykorzystywanym nie tylko do obowiązkowej ewidencji zdarzeń gospodarczych, ale przede wszystkim do kompleksowej analizy sytuacji całej firmy.
W obszarze finansów i księgowości szczególnie istotna jest możliwość przeprowadzania zaawansowanych analiz finansowych, zarówno w odniesieniu do danych historycznych, jak i na zasadzie prognoz. Tego typu analizy mogą być tworzone z wykorzystaniem modułu Business Intelligence. Niezbędne jest także wykorzystanie możliwości, jakie dał rozwój Internetu. W systemie Comarch ERP XL możliwe jest automatyczne pobieranie kursów walutowych NBP
czy internetowa współpraca z bankami. Oprogramowanie jest także dostosowane do szybko rozwijających się nowych produktów finansowych (leasing, lokaty nocne itp.). Ważną rolę w systemie pełni szczegółowa analiza kosztów, w różnych ujęciach i różnych perspektywach. System posiada profesjonalne narzędzia do zarządzania księgowością, przepływami finansowymi i środkami trwałymi.

Dla pracowników i osób zarządzających działem księgowości system Comarch ERP XL to także:

 • Pewność stabilnej pracy z wydajnym narzędziem, zawsze w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa (np. Ustawą o Rachunkowości, Ustawą o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeniami wykonawczymi),
 • Komputerowa obsługa księgowości w firmach, zgodnie z zasadami prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie zakładowego planu kont, ustawy o rachunkowości, a także Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF).

Human Resources (HR)

Zarządzanie zasobami ludzkimi to zarządzanie najbardziej wartościowymi aktywami organizacji – pracującymi w niej ludźmi, którzy indywidualnie i zbiorowo przyczyniają się do realizacji jej celów.
Obszar HR w Comarch ERP XL obejmuje zatrudnienie, rozwój i nagradzanie ludzi w organizacjach oraz kształtowanie właściwych realacji między kadrą kierowniczą a pracownikami.

Funkcjonalność w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi jest zgrupowana w następujących obszarach:

 • Płace i Kadry,
 • System ocen pracowników/Pulpit Pracownika,
 • Informacje pracownicze,
 • Karty pracy,
 • RCP (Rejestracja Czasu Pracy),
 • System ewidencji nieobecności.

Podstawą dobrze zaprojektowanej polityki personalnej jest kompleksowa analiza systemu zarządzania personelem
w firmie, jak również przegląd posiadanego potencjału ludzkiego, co pozwoli na umiejętne wykorzystanie posiadanych
zasobów ludzkich i pomoże w walce konkurencyjnej.

Raportowanie i analizowanie

Aby sprawnie zarządzać firmą i podejmować właściwe decyzje biznesowe, konieczne jest bieżące monitorowanie aktualnej kondycji firmy. System Business Intelligence powstał nie tylko z myślą o osobach zarządzających przedsiębiorstwem, ale jest również dedykowany zwykłym pracownikom. Business Intelligence dostarcza bowiem wiarygodnych informacji, niezbędnych do monitorowania i zarządzania procesami, za które są odpowiedzialni.
W systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość skorzystania z gotowych analiz bądź definiowania własnych, zgodnych ze specyfiką działania firmy.

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne pozwala na określenie globalnych celów firmy. Przedsiębiorstwo z dobrze zdefiniowaną, przemyślaną i konsekwentnie realizowaną strategią nie tylko może skuteczniej zarządzać procesami operacyjnymi, które zyskują „wspólny mianownik”, ale także łatwiej dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych.

System Comarch ERP XL został wyposażony w profesjonalne rozwiązania wspierające każdy element zarządzania strategicznego, czyli:

 • Definiowanie strategii – Business Scorecard,
 • Planowanie i stałą kontrolę stopnia realizacji strategii – Budżetowanie,
 • Wykrywanie odchyleń od stanu pożądanego i określanie ich przyczyn – Business Intelligence.

Procesy / Obieg Dokumentów

Nowy moduł Obieg dokumentów umożliwia kompleksową obsługę korespondencji firmy, a moduł Modelowanie procesów biznesowych wspiera zarządzanie procesowe organizacją.
Moduły Procesy i Obieg dokumentów są bardzo przejrzyste i ergonomiczne, a odszukanie w systemie potrzebnego dokumentu czy konkretnej przesyłki zajmuje zaledwie kilka chwil. Informacje związane z danym procesem są widoczne dla wszystkich powiązanych pracowników.

Obieg Dokumentów zapewnia sprawne sterowanie przepływem pracy i porządkuje przepływ informacji w przedsiębiorstwie, równocześnie ograniczając obieg tradycyjnych, papierowych dokumentów. Dzięki procedurom obiegu dokumentów każda sprawa realizowana jest w zaplanowany, usystematyzowany i właściwy dla przedsiębiorstwa sposób.

Internet i mobilność

Dynamika wzrostu rynku zakupów internetowych w Polsce jest najwyższa w całej Unii Europejskiej. Badania pokazują, że wraz z serwisami aukcyjnymi rynek e-commerce w Polsce wart jest już 17,6 mld zł. Z zakupów w sieci skorzystała dotąd jedna trzecia Polaków. Statystyczny internauta kupuje średnio 16 produktów rocznie.
Comarch stawia na różnorodność kanałów komunikacji z klientem, posiadając w swej ofercie narzędzia wspierające zarówno tradycyjne kanały sprzedaży (sprzedaż w sklepie lub sieci sprzedaży), jak i coraz bardziej popularne narzędzia e-commerce (sklepy internetowe, platformy B2B, sprzedaż mobilną, bezpośrednią u klienta).

Model wielokanałowej sprzedaży

Oprogramowanie, które odgrywa w firmie kluczową rolę w zarządzaniu towarem, jest równie ważne w efektywnym zarządzaniu wielokanałową dystrybucją towarów i usług.
Dzięki nowoczesnej technologii wydzielanie osobnych zestawów asortymentu dla każdego kanału sprzedaży (sklep internetowy, sklep tradycyjny, Allegro, porównywarki cen, wirtualna galeria handlowa − iMall24) należy już do przeszłości.
Nowoczesne oprogramowanie monitoruje bieżący stan zapasów we wszystkich hurtowniach i sklepach oraz
w różnych kanałach sprzedaży, pozwalając na kompleksową analizę dystrybucji we wszystkich kanałach. Dają podgląd, które produkty sprzedają się w jakich kanałach i ile firma na tym zarabia lub którzy klienci korzystają z jakich kanałów i jakie przychody generują. Dzięki odpowiedniej agregacji danych i dobraniu właściwych narzędzi, które dają do nich dostęp (np. Comarch Business Intelligence), można precyzyjne ustalić, jaką promocję przygotować, do kogo ją skierować i oszacować, jak wpłynie ona na nasze przyszłe przychody. Przemyślana inwestycja w odpowiednie
oprogramowanie pozwala skutecznie zarządzać wszystkimi procesami, czyli redukować ilość pracy i liczbę błędów, jednocześnie poprawiając obsługę klienta i dostarczając odpowiednich danych o sytuacji firmy.

Dedykowane rozwiązania branżowe

Comarch ERP XL sprawdza się w wielu obszarach gospodarki, od działalności usługowej, przez handel, po produkcję. Dzięki rozbudowanej funkcjonalności połączonej z możliwościami parametryzacji i konfiguracji system jest dostosowany do zindywidualizowanych potrzeb klientów.
 • Facebook
 • Google+