Integracja Systemów Informatycznych

Systemy ERP, z którymi współpracują nasze aplikacje mobilne serii G

Tworzymy aplikacje mobilne, które doskonale współpracują z dostępnym na rynku oprogramowaniem ERP, MRPII
Kompleksowa integracja systemów, obejmująca wdrożenie systemów informatycznych, urządzenia Auto ID/IT oraz infrastrukturę sieciową.

Integracja Systemów

Usprawniamy procesy w następujących obszarach:

Magazyn

Sprzedaż

Logistyka

Produkcja

Dystrybucja

Gospodarka komunalna

 • przyjęcia
 • wydania
 • przesunięcia mm
 • inwentaryzacja
 • kompletacja
 • lokalizacje
 • trasy
 • identyfikacja
 • znakowanie
 • realizacja zamówień
 • wirtualny koszyk
 • sprawdzanie cen
 • identyfikacja
 • kompletacja
 • mobilny handlowiec
 • info kiosk
 • znakowanie
 • etykiety logistyczne
 • przepakowanie
 • trasy
 • inwentaryzacja
 • przyjęcia z produkcji
 • wydania na produkcję
 • kompletacja
 • identyfikacja
 • planowanie
 • gospodarka odpadami
 • etykietowanie
 • przesunięcia mm
 • przyjęcia / wydania
 • lokalizacje
 • potwierdzenia
 • inwentaryzacja
 • mobilny handlowiec
 • mobilny inkasent
 • identyfikacja
 • weryfikacja
 • potwierdzenia
 • Facebook
 • Google+
 • Deutsch
 • English
 • русский