Controlling Sprzedaży

Jakie możliwości daje controlling sprzedaży ?

 • możliwość podglądu kluczowych wskaźników takich jak: obrót netto, marża, ilość zarówno wartościowo jak i procentowo w dowolnie wybranej grupie asortymentowej, grupie kontrahentów, przedziale czasu
 • dostęp do informacji, które produkty i którzy klienci w jakim okresie są kluczowi, jak zmieniają się preferencje klientów w poszczególnych okresach, którzy klienci dysponują największym potencjałem nabywczym (m.in. ranking sprzedaży TOP 20 klientów, towarów, handlowców, analiza wg zasady Pareto)
 • śledzenie danych ilościowych i wartościowych transakcji sprzedaży z możliwością analizowania ich od ogółu do szczegółu czyli od zbiorczego zestawienia TOP 20 do pojedynczych dokumentów i transakcji
 • możliwość analizowania wskaźników KPI sprzedaży w podziale miesięcznym zwymiarowanych po kontrahentach, handlowcach, miastach, województwach
 • porównywanie sprzedaży artykułu, grupy artykułów, producentów rok do roku wraz z wykazaniem procentowo wzrostu lub spadku
 • przedstawienie sprzedaży netto wraz z wyznaczeniem linii trendu
 • uzyskanie informacji na temat trendu średniej ceny danego towaru
 • dostęp do analizy „co jeśli” umożliwiającej budowanie różnych scenariuszy sprzedaży (np. w przypadku konieczności obniżenia ceny produktu istnieje możliwość sprawdzenia wpływu tej decyzji na przyszłą marżę oraz otrzymania informacji o ile trzeba zwiększyć sprzedaż aby skompensować utracony zysk)
 • możliwość monitorowania i kontrolowania procesów biznesowych w czasie rzeczywistym (wykorzystanie technologii asocjacyjnych baz danych „in-memory”), co pozwala w porę dostrzec lub przewidzieć kształtujące się w otoczeniu biznesowym zagrożenia lub szanse i na tej podstawie podjąć najbardziej optymalne działania

humansoft Controlling sprzedaży może być wdrożony w ciągu jednej wizyty i rozwijany bez wsparcia zewnętrznych konsultantów.
Stawia niewielkie wymagania sprzętowe dzięki czemu inwestycja zwraca się w krótkim czasie.


 • Facebook
 • Google+
 • Deutsch
 • English
 • русский