Zarządzanie Gospodarką Komunalną

System dla Mobilnego Inkasenta

G-Incaso to rozwiązanie skierowane dla firm zbierających dane z terenu. Praca inkasenta w terenie wspomagana jest przez komputer przenośny – terminal mobilny – poprzez który ma on dostęp do aktualnej bazy danych oraz informacji na temat poprzednich odczytów, stanów licznika. Dzięki drukarce mobilnej może na miejscu u klienta wydrukować aktualny stan należności, potwierdzenie, paragon, kwit czy fakturę.

Oprogramowanie to we współpracy z systemem magazynowo handlowym lub ERP jest kompleksowym rozwiązaniem dla Zakładów Gospodarki Komunalnej, Spółdzielni Mieszkaniowych i innych instytucji dostarczających energię, wodę bądź inne usługi.

G-Incaso może być dostosowany do poszczególnych aplikacji nadrzędnych bądź zintegrowany z już istniejącym systemem informatycznym.

G-Incaso składa się z dwóch modułów:

Moduł stacjonarny

dla Działu Obsługi Klienta

To aplikacja pozwalająca w pełni obsłużyć wszystkie procesy realizowane przez DOK – od rejestrowania nowej umowy z odbiorcą poprzez fakturowanie aż do windykacji należności.

Dzięki Modułowi Dział Obsługi Klienta możemy:

 • rejestrować dane o kontrahencie, jego adresy, dane kontaktowe, notatki
 • przypisać do kontrahenta wszystkie dokumenty które jego dotyczą, np. umowy, skany dokumentów itd.
 • rejestrować urządzenia pomiarowe służące do zbierania danych, z których będzie korzystał wraz z jego danymi np. adres, numer fizyczny, data legalizacji itd.
 • fakturować zużycia dla pojedynczych urządzeń jak również dla całych dowolnie rozbudowanych struktur urządzeń w budynkach jednorodzinnych, blokach, wspólnotach mieszkaniowych itd.
 • panować nad Mobilnymi Inkasentami – wysyłać ich
 • w trasy i automatycznie odbierać od nich odczyty, faktury oraz wpłaty
 • kontrolować należności odbiorców, wysyłać wezwania, noty odsetkowe
 • generować raporty i zestawienia dla zużyć, faktur, płatności rozliczonych, nierozliczonych itd.

Moduł mobilny

dla Inkasenta pracującego w terenie

To aplikacja na urządzenia przenośne, która pozwala Mobilnemu Inkasentowi na dostęp do bieżącej informacji o urządzeniach pomiarowych, rozliczeniach, jak również umożliwia dokonanie nowych operacji z odbiorcą. Odczytuje bezpośrednio koszty rozliczalne za tzw. „media”, związane z eksploatacją zasobów mieszkaniowych, takich jak woda zimna, woda ciepła, centralne ogrzewanie, gaz, prąd elektryczny, etc.

Dzięki modułowi Mobilny Inkasent może na miejscu u Klienta:

 • sprawdzić przypisane do Klienta urządzenia pomiarowe, ich stany, daty poprzednich odczytów
 • sprawdzić, w jakim miejscu w strukturze jest dane urządzenie pomiarowe, gdzie jest jego urządzenie główne
 • dokonać odczytu jednego lub kilku urządzeń pomiarowych jednocześnie
 • wystawić i wydrukować fakturę VAT na odczytane zużycie z wybraną formą płatności
 • sprawdzić zaległości i przyjąć gotówkę
 • wydrukować dzienny raport z odczytów, raport z zebranych wpłat itp.

ustawa śmieciowa


G-Incaso to wygoda, oszczędność czasu, poprawność odczytywanych danych,
a także  obsługa klienta na najwyższym poziomie.


 • Facebook
 • Google+
 • Deutsch
 • English
 • русский