Inwentaryzacja (G-Rem)

Inwentaryzacja

G-Rem to mobilne rozwiązanie wspierające tradycyjne przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych, wyposażenia i magazynów.

Ideą inwentaryzacji mobilnej G-Rem jest usprawnienie i przyspieszenie sprawdzania składników majątku, wyposażenia lub stanów magazynowych w oparciu o technologie kodów kreskowych.

G-Rem umożliwia  uporządkowanie i przygotowanie magazynu pod inwentaryzacje poprzez moduły pozyskiwania i przypisywania kodów kreskowych pod asortyment jednostkowy lub opakowania zbiorcze. Daje magazynierowi możliwość identyfikowania asortymentu już przypisanego co do jego podstawowych właściwości i ilości.

W oparciu o G-Rem można dokładniej, szybciej i sprawniej przeprowadzać inwentaryzacje. Rozwiązanie zapewnia identyfikację pozycji magazynowych i wyposażenia, dodawanie nowych składników, które zostaną znalezione podczas spisu z natury oraz usuwanie istniejących i wykazanych braków.

Wśród możliwych zastosowań oferowanego systemu wyróżnić należy:

  • inwentaryzację magazynów
  • inwentaryzację środków trwałych i wyposażenia
  • ewidencję i inwentaryzację narzędzi, książek i innych przedmiotów, nad którymi warto mieć kontrolę

Inwentaryzacja może być przeprowadzana na dwa sposoby:

  • on-line, urządzenie mobilne komunikuje się z bazą danych przez sieć bezprzewodową wi-fi co pozwala nam na bieżąco śledzić stan inwentaryzacji w aplikacji ERP jak i na urządzeniu mobilnym przedstawić wszystkie niezbędne informacje o stanie i statusie skanowanego wyrobu.
  • off-line, urządzenie mobilne pracuje jako kolektor danych z bazą danych na urządzeniu mobilnym zasilaną danymi kartotek materiałowych bezpośrednio lub poprzez import/ eksport plików danych z programu stacjonarnego.

inwentaryzacja

  • Facebook
  • Google+
  • Deutsch
  • English
  • русский